කටාර් විශ්ව විද්‍යාලයේ පළාත් සභා 100 ක සාර්ථකත්වය

මෑතකදී කටාර් විශ්ව විද්‍යාලයේ කෑලි 100 ක් INGSCREEN අන්තර් ක්‍රියාකාරී ස්පර්ශක පැනලය සම්පුර්ණයෙන්ම ස්ථාපනය කර ඇති අතර, අන්තර්ක්‍රියාකාරී ස්පර්ශක පැනලය සාම්ප්‍රදායික කළු පුවරුව, බුද්ධිමත් ඉගැන්වීම් පද්ධතිය, පරිගණක, ජංගම සහ වෙනත් කාර්යයන් එකකට සකසා ඇත. බ්ලැක්බෝඩ් සංදර්ශක පද්ධතිය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික වයිට්බෝඩ්, අන්තර්ක්‍රියාකාරී ස්පර්ශක පැනලයේ ඉගැන්වීමේ මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න, දර්ශනය වඩාත් විචිත්‍රවත් කරන්න.

jty (1)
jty (2)
tyj

තැපැල් කාලය: ජනවාරි -09-2021