අන්තර් ක්රියාකාරී ඊ-කළු පුවරුව

 • අන්තර් ක්රියාකාරී ඊ-කළු පුවරුව

  අන්තර් ක්රියාකාරී ඊ-කළු පුවරුව

  පන්ති කාමරයේ අඟල් 75 සහ 86 අධෝරක්ත පන්ති අන්තර්ක්‍රියාකාරී පුවරු ස්මාර්ට් පුවරු

  - Android සහ Windows පද්ධතිය
  - ද්විතියික තිරයේ ලේඛන මණ්ඩලය
  - ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වයිට්බෝඩ් ක්‍රියාකාරිත්වයට සහය වන්න
  - පාවෙන මෙනු ක්‍රියාකාරිත්වය සහ රැහැන් රහිත MIC ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සහය දක්වයි
  - බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ කාර්යය, වෙනම සවන්දීමේ කාර්යය සහ Smart U තැටි අගුළු ශ්‍රිතය සමඟ