මහල ස්ථාවර කියෝස්ක්

 • සිරස් වෙළඳ දැන්වීම් යන්ත්රය

  සිරස් වෙළඳ දැන්වීම් යන්ත්රය

  ♦ Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය

  ♦ කම්පන සහ දූවිලි ආරක්ෂිත කාර්යයට සහාය වීම.

  ♦ WIFI සමඟ පැමිණේ

  ♦ බහු සංඥා අතුරුමුහුණත් වලින් සමන්විතය

  ♦ ඉදිරිපස ප්‍රවේශ ස්පර්ශ රාමු මොඩියුලය සහිත ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහය

  ♦ සොරුන්ට එරෙහි අගුලු දැමීමේ පද්ධතිය, ගබඩා උපාංග (SD/CF කාඩ්පත්) සොරකම් කිරීමෙන් වළක්වයි.

  ♦ පුළුල් පරාසයක ප්‍රමාණවලින් පවතී: 32″ 43″ 50″ 55”, 65”, 75”