සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

  • Ingscreen Conference Series Interactive Flat Panel Display

    ඉන්ස්ක්‍රීන් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව අන්තර්ක්‍රියාකාරී පැතලි පැනල් සංදර්ශකය

    ඉන්ස්ක්‍රීන් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී පැතලි පැනල් සංදර්ශකය ස්වදේශීය 4 කේ යූඑච්ඩී විභේදනය, එකවර ලකුණු 20 ක් ස්පර්ශ කිරීම, HD කැමරාව සහ අරා මයික්‍රොෆෝනය, ඉහළම අනුවාද ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පද්ධතිය ඇතුළු ද්විත්ව පද්ධති සහ විකල්ප වින්ඩෝස් පද්ධතිය සහ එකවර මෘදුකාංග බෙදාහදා ගන්නා බහු තිරයන් සමඟ ඇත. එකම කාර්යාලයේ සිටින ආකාරයටම අවකාශය සහ උපාංග හරහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට.